THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Cập nhật: 8/24/2023 10:45:00 AM

Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp rác công nghiệp loại 5 phục vụ sản xuất” như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

- Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Môi trường đô thị và Công nghiệp Việt Nam và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp Bắc Sơn.

1.2. Giá trị ký Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT ) là: 5.886.000.000 VNĐ. Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm tám mươi sáu triệu đồng.

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian thực hiện: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023 và theo yêu cầu của bên mua.

1.5. Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho/bãi theo chỉ định của bên mua (Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) bằng phương tiện vận chuyển của bên bán.

2. Đơn vị không trúng: Công ty CP Thương mại và Dịch vụ kho vận Phú Hưng.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

3. Đơn vị không trúng: Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp Xanh.

Lý do: Nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn