THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 5/24/2020 12:00:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Hội nghị tìm giải pháp đáp ứng nguyên liệu sét phục vụ sản xuất xi măng Bút Sơn;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: 08h00 ngày 25/05/2020 đến trước 08h00 ngày 28/05/2020 (Trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08h00 ngày 28/05/2020;

5. Địa điểm nộp thư chào giá: Xưởng Khai thác - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn