Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 3/1/2021 10:16:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
2. Tên gói mua sắm: Cung cấp các loại động cơ liền hộp giảm tốc phục vụ sửa chữa;
3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 13 giờ 10 phút ngày 01/3/2021 đến trước 13 giờ 10 phút ngày 08/3/2021 (trong giờ hành chính);
4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 13 giờ 10 phút ngày 08/3/2021 (trong giờ hành chính);
5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

 

tin cũ hơn