Thông báo kết quả 3012

Cập nhật: 12/29/2021 3:10:00 PM

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua quà tặng CBCNV nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và chúc Tết một số đơn vị quản lý hành chính tỉnh Hà Nam” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP Tư vấn Thương mại và Đào tạo Quốc tế Việt Nam;

1.2. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 2.459.908.000 đồng. Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm năm mươi chín triệu, chín trăm linh tám nghìn đồng chẵn;

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty cổ phần Thương mại và phát triển du lịch Nụ Cười Mới

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thương mại CFV: Không đạt yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của gói mua sắm.

tin cũ hơn