Thông báo mời thầu

Cập nhật: 6/2/2020 12:00:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn.

2. Tên gói mua sắm: Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ  ngày 02 tháng  06 năm 2020 đến trước  14  giờ  00  ngày  09  tháng 06 năm 2020 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước  14 giờ  00  ngày 09 / 06 /2020.

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn