Thông báo kết quả (3026)

Cập nhật: 12/30/2021 10:15:00 AM

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm: Mua quà lưu niệm nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn (28/01/1997 - 28/01/2022), như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế và Thương mại Nam Việt;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 2.777.280.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng chẵn);

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty cổ phần thiết kế mỹ thuật và truyền thông VIET ART

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Thương mại và giải pháp xuất nhập khẩu Á Châu

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

tin cũ hơn