Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 10/28/2020 12:00:00 AM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn
  2. Tên gói dịch vụ : Hội thảo tìm giải pháp đáp ứng nguyên liệu sét phục vụ sản xuất xi măng Bút Sơn
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: 08 giờ 00 ngày 29/10/2020 đến trước 08 giờ 00 ngày 02/11/2020 ( Trong giờ hành chính)
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 30 ngày 02/11/2020
  5. Địa điểm nộp thứ chào giá: Xưởng Khai Thác - Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn ,xã Thanh Sơn,huyện Kim Bảng,tỉnh Hà Nam
  6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị,chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email,số điện thoại để liên hệ

tin cũ hơn