Thông báo mời chào giá 2942

Cập nhật: 12/30/2022 1:41:00 PM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, sản xuất kinh doanh và Công đoàn năm 2022;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 13 giờ 30 phút ngày 30/12/2022 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 05/01/2023 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 09 giờ 00 phút ngày 05/01/2023 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Văn Phòng - Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn, địa chỉ: Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, thẻ căn cước công dân.

tin cũ hơn