Thông báo chào giá.xnvl

Cập nhật: 12/21/2021 8:36:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Xí nghiệp Vật liệu xây dựng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ nâng hạ gạch bê tông năm 2022;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 00 phút ngày 21/12/2021 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 24/12/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 00 phút ngày 24/12/2021;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Xí nghiệp Vật liệu xây dựng Vicem Bút Sơn – Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn