Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 7/7/2021 8:37:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các hạng mục 1175, 1656, 1684; 1624; 1642, 1658, 1630, 1696; 1650; 1654, 1655, 1679, 1681, 1669, 1661, 1652EC1; 1692, 1685; B.1629; A.1624; A.1628B, A.1615; A.1633 thuộc kế hoạch sửa chữa Xưởng xi măng DC 1+2 lần 2;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 9 giờ 30 phút ngày 07/07/2021 đến trước 10 giờ 10 phút ngày 16/07/2021(trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 10 phút ngày 16/07/2021;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./. 

tin cũ hơn