Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/31/2021 3:15:00 PM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Gói số 2.2: Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại giai đoạn 1 thuộc đề tài “Nghiên cứu sử dụng chất thải nguy hại làm nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng”;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 15 giờ 40 phút ngày 31/12/2021 đến trước 15 giờ 40 phút ngày 07/01/2022 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 15 giờ 40 phút ngày 07/01/2022;

5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược - Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn