THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ (PTC)

Cập nhật: 8/13/2021 10:14:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên Gói mua sắm: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn năm 2021.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: 13/8/2021 đến trước 15 giờ 30 phút ngày 19/8/2021 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 15 giờ 30 phút ngày 19/8/2021;

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Tổ chức - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn