Thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp

Cập nhật: 7/3/2020 12:00:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm:"Tổ chức và cung cấp dịch vụ phục vụ hội nghị tri ân khách hàng kết hợp tham quan du lịch cho khách hàng là các đầu mối và cửa hàng VLXD tiêu thụ xi măng VICEM Bút Sơn".

       Kính gửi:     

                  - Công ty TNHH Dakas Việt Nam;

                  - Công ty cổ phần thương mại và du lịch Phú An

                  - Công ty cổ phần tư vấn thương mại và đào tạo quốc tế Việt Nam

       Căn cứ Quyết định số 1109/BTS-XNTT ngày 02/07/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Tổ chức và cung cấp dịch vụ phục vụ hội nghị tri ân khách hàng kết hợp tham quan du lịch cho khách hàng là các đầu mối và cửa hàng VLXD tiêu thụ xi măng VICEM Bút Sơn",

       Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

       1. Đơn vị cung cấp:

       1.1. Công ty cổ phần tư vấn thương mại và đào tạo quốc tế Việt Nam;

       1.2. Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT):  2.729.705.000 (Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu bảy trăm lẻ năm nghìn đồng);

       1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

       1.4. Thời gian tổ chức:

       - Đợt 1: Từ ngày 08/07/2020 đến ngày 11/07/2020 (04 ngày 03 đêm).

       - Đợt 2: Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 16/07/2020 (04 ngày 03 đêm).

       1.5. Địa điểm tổ chức: Tại Đà Nẵng 

       2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lí do được lựa chọn" 

       2.1. Công ty TNHH Dakas Việt Nam;

       - Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 2 về giá chào.

       2.2. Công ty cổ phần thương mại và du lịch Phú An;

       - Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 3 về giá chào.

       3. Kế hoạch ký kết hợp đồng:

       Thời gian ký hợp đồng: Trong ngày 03/07/2020.

       Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Qúy nhà cung cấp được biết và rất mong nhận được sự hợp tác của Qúy nhà cung cấp./.

 

 

 

 

 

 

tin cũ hơn