TB KẾT QUẢ LCNT PKH

Cập nhật: 3/12/2021 10:07:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp các loại động cơ liền hộp giảm tốc phục vụ sửa chữa

Kính gửi:          

- Công ty TNHH Hệ thống điện công nghiệp;

- Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp TCT;

- Công ty Cổ phần Thiết bị công nghệ ETECH.

Căn cứ Quyết định số 335/BTS-KHCL ngày 12/3/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp các loại động cơ liền hộp giảm tốc phục vụ sửa chữa”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp các loại động cơ liền hộp giảm tốc phục vụ sửa chữa” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty Cổ phần Thiết bị công nghệ ETECH;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 2.212.980.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm mười hai triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 05 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH Hệ thống điện công nghiệp.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp TCT.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn