Thông báo kết quả

Cập nhật: 7/20/2021 3:42:00 PM

Căn cứ Quyết định số 913/BTS-VT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp các loại vật liệu, bê tông chịu nhiệt phục vụ sửa chữa”.

            Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp các loại vật liệu, bê tông chịu nhiệt phục vụ sửa chữa” như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Phát triển vật liệu chịu lửa Novaref;

1.2. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT 10%) là: 2.636.370.000 đồng;

Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm ba mươi sáu triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng;

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và theo yêu cầu của Bên mua;

1.5. Địa điểm giao hàng: Tại kho của Bên mua (Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

2. Đơn vị không trúng:

2.1. Công ty CP Xây dựng chịu lửa Burwitz.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

2.2. Công ty TNHH Xây lắp Chịu lửa và Thương mại HTM.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ ba.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn