THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ. bat

Cập nhật: 12/1/2021 7:52:00 AM

1.     Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.     Tên gói: Hợp tác cung cấp chất thải nguy hại cho giai đoạn vận hành thử nghiệm đồng xử lý chất thải nguy hại trong sản xuất xi măng;

3.     Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 8 giờ 00 ngày 01/12/2021 đến trước 11 giờ 00 ngày 03/12/2021 (trong giờ hành chính);

4.     Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 11 giờ 00 ngày 03/12/2021 (trong giờ hành chính);

5.     Địa điểm nhận thư chào giá: Ban KTAT&MT - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.     Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn