Thông báo kết quả

Cập nhật: 2/21/2022 4:12:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vật liệu chịu nhiệt phục vụ sửa chữa

Kính gửi:       

- Công ty TNHH Thiết bị vật tư và dịch vụ kỹ thuật Trường An;

- Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên;

- Công ty CP xây dựng chịu lửa Burwitz.

Căn cứ Quyết định số 351/BTS-VT ngày 21/02/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vật liệu chịu nhiệt phục vụ sửa chữa”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty CP xây dựng chịu lửa Burwitz;

1.2. Tổng giá trị ký kết hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT: 8.442.535.568 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, bốn trăm bốn mươi hai triệu, năm trăm ba mươi lăm nghìn, năm trăm sáu mươi tám đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 01/03/2022.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Thiết bị vật tư và dịch vụ kỹ thuật Trường An

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn