THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ - PTC

Cập nhật: 3/12/2021 12:00:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên Gói dịch vụ: Tổ chức Hội nghị khảo luận công tác định mức, định biên lao động; các giải pháp nâng cao năng suất lao động; Kết hợp tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực tế.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Ngày 12/3/2021 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 18/3/2021 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 30 phút ngày 18/3/2021;

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Tổ chức - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn