Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 11/10/2021 3:13:00 PM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Cải tạo cảnh quan dọc tường rào từ cổng 5 đến cổng 6;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 15 giờ 40 phút ngày 10 / 11  /2021 đến trước 15  giờ 40 phút ngày 26 / 11 /2021 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước  15 giờ 40 phút ngày 26 / 11 /2021;

5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn