Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 11/10/2021 8:31:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp máy chủ, phần mềm Quản trị sản xuất thông minh phục vụ công tác số hóa, lưu trữ dữ liệu quản lý, giám sát dữ liệu vận hành sản xuất;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ  9 giờ  00 phút ngày 10/11/2021 đến trước 10 giờ 10 phút ngày 17/11/2021  (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 10 phút ngày 17/11/2021;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn