THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 10/7/2022 8:50:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Trung chuyển bột liệu từ DC2 sang DC1 phục vụ thử nghiệm thay đổi cấp phối đá vôi mỏ Hồng Sơn;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 07/10/2022 đến trước 10h10 phút ngày 12/10/2022 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 10 giờ 10 phút ngày 12/10/2022 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân

tin cũ hơn