Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/3/2020 4:16:00 PM

1.     Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.     Tên gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các HM A.1401-1407; A.1404; A.1501a/b; A.1502a/b; A.1509; A.1509b.1/2; A.1153, A.1155, A.1158, A.1504; 1192 thuộc kế hoạch sửa chữa lớn công đoạn lò nung DC2 lần 1/2020;

3.     Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 14 giờ 00 ngày 29/7/2020 đến trước 14 giờ 00 ngày 05/8/2020 (trong giờ hành chính);

4.     Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 14 giờ 00 ngày 05/8/2020 (trong giờ hành chính);

5.     Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.     Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn