Thông báo mời chào giá (2360)

Cập nhật: 12/15/2023 3:04:00 PM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp dịch vụ thí nghiệm, kiểm tra tổng thể, thay thế công tắc áp suất dầu mặt máy máy biến áp 110/6,3kV T1,T2;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 15/12/2023 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 25/12/2023 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 30 phút ngày 25/12/2023
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân./.

tin cũ hơn