THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 8/29/2023 2:39:00 PM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Cung cấp các loại nhiên liệu thay thế phục vụ sản xuất;

3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%):  6.393.600.000 đồng;

Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng.

4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 29/08/2023 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 06/09/2023 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm phát hành thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 14 giờ 00 phút ngày 06/09/2023 (trong giờ hành chính);

7. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn