THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 2/3/2021 9:47:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói dịch vụ: "Dán băng tải thuộc đợt SC Xi măng 2 Dây chuyền - lần 1/2021"
 
Kính gửi:       
                  - Công ty Cổ phần xây dựng phát triển và thương mại Tất Thành;
                  - Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ngọc Phát;
                  - Công ty Cổ phần Ngân Lợi.
 
Căn cứ Quyết định số 164/BTS-KHCL ngày 03/02/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ "Dán băng tải thuộc đợt SC Xi măng 2 Dây chuyền - lần 1/2021",
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói dịch vụ trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty Cổ phần Ngân Lợi;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 204.429.500 đồng (bằng chữ: Hai trăm linh bốn triệu, bốn trăm hai mươi chín nghìn, năm trăm đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 17 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ngọc Phát
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty Cổ phần xây dựng phát triển và thương mại Tất Thành
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn