THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 11/18/2022 10:50:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói dịch vụ: Phục hồi may ơ con lăn nghiền liệu dây chuyền 1
 
 
Kính gửi:     - Công ty CP Vinashitech;
                       - Công ty CP sản xuất và thương mại H2M;
- Công ty TNHH Megatex.
 
Căn cứ Quyết định số 1690/BTS-KHCL ngày 16/11/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Phục hồi may ơ con lăn nghiền liệu dây chuyền 1”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói dịch vụ trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty CP sản xuất và thương mại H2M;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.306.941.350 đồng (bằng chữ: Một tỷ, ba trăm linh sáu triệu, chín trăm bốn mươi mốt nghìn, ba trăm năm mươi đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn bàn giao thiết bị để phục hồi
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty TNHH Megatex
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty CP Vinashitech
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn