Thông báo mời chào giá 2770

Cập nhật: 12/13/2021 9:40:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Hàn đắp tấm lót bàn nghiền, tấm lót con lăn máy nghiền liệu HM 1233 lần 1 năm 2022;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 13/12/2021 đến trước 08 giờ 30 ngày 21/12/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 08 giờ 30 ngày 21/12/2021 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân).

tin cũ hơn