Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 8/15/2022 3:17:00 PM

Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Di chuyển hệ thống máy cắt rác sang sơ chế tại Xí nghiệp VLXD.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 15 giờ 40 phút ngày 15/8/2022 đến 15 giờ 40 phút ngày 18/8/2022 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 15 giờ 40 phút ngày 18/8/2022.

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn