Thông báo mời chào giá KHCL

Cập nhật: 5/3/2021 9:37:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các hạng mục Sửa chữa cơ khí các hạng mục A.1314; A.1239, A.1429; A.1241, A.1402, A.1431; A.1401-1407; A.1409; A.1520, A.1522, A.1509a.1/2; A.1501a/b; A.1502a/b; A.1503a/b; A.1530, A.1533; A.1509; A.1509b.1/2; A.1153, A.1155, A.1158, A.1504 thuộc kế hoạch sửa chữa công đoạn lò nung DC2 lần 1/2021;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 13 giờ 10 ngày 05/3/2021 đến trước 13 giờ 10 ngày 11/3/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 13 giờ 10 ngày 11/3/2021 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

 

tin cũ hơn