Thông báo mời chào giá.xkt

Cập nhật: 7/29/2021 7:30:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Thi công đổ bê tông, sửa chữa hệ thống cống rãnh thoát nước khu vực công trình xử lý NOx lò nung trạm pha khuấy URÊ tiếp nối với nhà nghiền liệu DC2.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 29/7/2021 đến 08 giờ 30 phút ngày 02/8/2021 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 30 phút ngày 02/8/2021.

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Xưởng Khai thác- Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn