THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 1/4/2021 2:57:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vật tư và dịch vụ cho khoang 3 lọc bụi điện 1254

 

Kính gửi:             

- Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại Cổ Loa

- Công ty TNHH sản xuất và thương mại thiết bị Redsea.

- Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ chế tạo thiết bị công nghiệp Minh Lợi.

 

Căn cứ Quyết định số 01/BTS-KHCL ngày 04/01/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vật tư và dịch vụ cho khoang 3 lọc bụi điện 1254”.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vật tư và dịch vụ cho khoang 3 lọc bụi điện 1254” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ chế tạo thiết bị công nghiệp Minh Lợi;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 4.923.600.000 đồng (bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm hai ba triệu, sáu trăm nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH sản xuất và thương mại thiết bị Redsea

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào

2.2. Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại Cổ Loa

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn