THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 8/17/2022 3:56:00 PM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp vật tư sửa chữa các thiết bị Xưởng Khai thác và  Xưởng Clinker;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 17/8/2022 đến trước 14 giờ 00 ngày 24/8/2022 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: trước 14 giờ 00 phút ngày 24/08/2022 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân./.

 

 

tin cũ hơn