THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ - XNVL

Cập nhật: 12/21/2020 12:00:00 AM

1.     Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.     Tên gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ tổ chức thực hiện công việc sản xuất và bốc xếp gạch bê tông năm 2021;

3.     Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08h30 ngày 21/12/2020 đến trước 08h30 ngày 24/12/2020 (trong giờ hành chính);

4.     Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 08 giờ 30 ngày 24/12/2020 (trong giờ hành chính);

5.     Địa điểm nhận thư chào giá: Xí nghiệp Vật liệu xây dựng - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.     Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

tin cũ hơn