THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 12/31/2020 3:13:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí HM 1506 thuộc đợt sửa chữa công đoạn lò nung dây chuyền 1 lần 1/2021
 
       Kính gửi:     - Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp tàu thủy Nam Việt;
- Công ty cổ phần OSHICO;
- Công ty TNHH Hoàng Nhân;
Căn cứ Quyết định số 2216/BTS-KHCL ngày 31/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Sửa chữa cơ khí HM 1506 thuộc đợt sửa chữa công đoạn lò nung dây chuyền 1 lần 1/2021”,
Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói dịch vụ trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp tàu thủy Nam Việt;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 721.443.703 đồng (bằng chữ: Bẩy trăm hai mươi mốt triệu, bốn trăm bốn mươi ba nghìn, bẩy trăm linh ba đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 13 ngày kể từ ngày Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn bàn giao thiết bị để sửa chữa.
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty TNHH Hoàng Nhân.
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty cổ phần OSHICO
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn