Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 10/30/2020 3:53:00 PM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Làm các tặng phẩm phục vụ công tác chăm sóc khách hàng thường xuyên;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 00 phút ngày 02/11/2020 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 05/11/2020 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 00 phút ngày 05/11/2020;
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch thị trường -Xí nghiệp tiêu thụ Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ

tin cũ hơn