Thông báo mời chào giá 434

Cập nhật: 3/2/2021 9:42:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Bảo dưỡng, phục hồi máy làm khô hạng mục A.2318a; A.2318b;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 02/3/2020 đến trước 08 giờ 30 ngày 10/3/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 08 giờ 30 ngày 10/3/2021 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn