THÔNG BÁO mời chào giá

Cập nhật: 1/12/2022 9:39:00 AM

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn đang tổ chức mua sắm gói “Cung cấp vật liệu nổ công nghiệp phục vụ sản xuất năm 2022” theo hình thức Chỉ định nhà cung cấp với các nội dung như sau:

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: “Cung cấp vật liệu nổ công nghiệp phục vụ sản xuất năm 2022”.

3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 13.993.528.824 đồng

5. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 12/01/2022 đến trước 14 giờ 15 phút ngày 18/01/2022 (trong giờ hành chính);

6. Thời hạn nộp hồ sơ chào giá: Trước 14 giờ 15 phút ngày 18/01/2022 (trong giờ hành chính);

7. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Đề nghị nhà cung cấp tham gia chào giá nộp hồ sơ chào giá trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá theo Quy định.

Trân trọng thông báo./.

tin cũ hơn