THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Cập nhật: 12/29/2022 1:42:00 PM

Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp dầu đốt lò phục vụ sản xuất năm 2023” như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Đơn vị trúng gói mua sắm: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Phương;

1.2. Giá trị ký Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%) là: 7.363.660.000 VNĐ.

Bằng chữ: Bảy tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng.

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian thực hiện: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023 và theo yêu cầu của bên mua.

1.5. Địa điểm giao hàng: Tại kho, bồn chứa của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

2. Đơn vị không trúng:

2.1. Công ty Cổ phần Tập đoàn 68.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

2.2. Công ty TNHH Tiến Nhất Ninh Bình.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ ba.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn