Thông báo KQLC nhà cung cấp 4023

Cập nhật: 11/19/2020 2:57:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm dịch vụ: Gia công tấm lót máy nghiền xi măng HM A.1633 DC2

Kính gửi:              

                            - Công ty CP cơ khí đúc Phú Cường;

                            - Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà;

                            - Công ty TNHH Cơ khí đúc Quốc Thái.

  Căn cứ Quyết định số 1751/BTS-KHCL ngày 19/11/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm dịch vụ “Gia công tấm lót máy nghiền xi măng HM A.1633 DC2”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP cơ khí đúc Phú Cường;

  1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 866.283.356 đồng;

Bằng chữ: Tám trăm sáu sáu triệu, hai trăm tám ba nghìn, ba trăm năm sáu đồng;

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và bên A bàn giao vật tư cho bên B.

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH Cơ khí đúc Quốc Thái.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Cơ khí đúc Hồng Hà.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn