Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 1/5/2023 3:31:00 PM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Phục hồi con lăn đỡ lò bệ 3 lò nung dây chuyền 1;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 20 phút ngày 06/01/2023 đến trước 09 giờ 20 phút ngày 11/01/2023 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 20 phút ngày 11/01/2023;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân./.

tin cũ hơn