THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 1/20/2021 8:30:00 AM

1.     Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.     Tên gói dịch vụ: Vận chuyển xi măng rời gia công từ VICEM Tam Điệp về VICEM Bút Sơn năm 2021;

3.     Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 20/01/2021 đến trước 07 giờ 40 ngày 27/01/2020 (trong giờ hành chính);

4.     Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 07 giờ 40 ngày 27/01/2020 (trong giờ hành chính);

5.     Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.     Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

tin cũ hơn