Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 2/18/2022 9:10:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp dầu đốt lò phục vụ sản xuất năm 2022.

Kính gửi:       

- Công ty TNHH xuất khẩu Nam Phương;

- Doanh nghiệp tư nhân Minh Nghĩa;

- Công ty TNHH Đức An.

Căn cứ Quyết định số 343 /BTS-VT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp dầu đốt lò phục vụ sản xuất năm 2022”.

Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp dầu đốt lò phục vụ sản xuất năm 2022” như sau:

- Không lựa chọn được đơn vị cung cấp.

Lý do:Các nhà thầu không đáp ứng theo yêu cầu của Thư mời chào giá và giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch vượt giá gói mua sắm đã được duyệt.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn