THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 6/22/2022 2:31:00 PM

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn đã đăng tải thông báo mời chào giá gói mua sắm “Thu hồi sét nguyên liệu (sét đen) tại mỏ sét Khả Phong I và Khả Phong II để phục vụ sản xuất” với các nội dung như sau:

1. Tên gói mua sắm: Thu hồi sét nguyên liệu (sét đen) tại mỏ sét Khả Phong I và Khả Phong II để phục vụ sản xuất;

2. Thời gian phát hành Hồ sơ: Từ ngày 03/06/2022 đến 14 giờ 15 phút ngày 15/06/2022; Thời gian gia hạn lần 1: Đến 14 giờ 15 phút ngày 22/06/2022.

3. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 15 phút ngày 22/06/2022;

4. Thông tin đã đăng tải trên: Website: http://www.vicembutson.com.vn.

Nay, Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu gói mua sắm trên với nội dung như sau:

- Gia hạn thời điểm đóng thầu gói mua sắm “Thu hồi sét nguyên liệu (sét đen) tại mỏ sét Khả Phong I và Khả Phong II để phục vụ sản xuất” đến: 14 giờ 15 phút ngày 29/06/2022.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

tin cũ hơn