THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 5/18/2020 12:00:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động công tác khoa học sáng kiến, đổi mới, sáng tạo, các giải pháp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; kết hợp thăm quan, trao đổi kinh nghiệm thực tế.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19/5/2020 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 22/5/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 14 giờ 00 phút ngày 22/5/2020;

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Tổ chức - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn