THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 7/19/2023 2:54:00 PM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

2. Tên gói dịch vụ: Thuê đơn vị phục vụ dịch vụ ăn uống cho lái xe và chăm sóc xe chuyên dụng chở xi măng của các Nhà phân phối vào nhận hàng tại Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08 giờ 00 ngày 20 tháng 7 năm 2023 đến trước 08 giờ 00 ngày 26 tháng 7 năm 2023 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 00 ngày 26/7/2023.

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch thị trường – Xí nghiệp Tiêu thụ Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn