Thông báo mời chào giá 869

Cập nhật: 4/20/2021 9:46:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp các loại vật tư, thiết bị điện phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trên dây chuyền;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 20/4/2021 đến trước 08 giờ 30 ngày 28/4/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: trước 08 giờ 30 ngày 28/4/2021;
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng KHCL- Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn