Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/15/2023 10:43:00 AM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp vật liệu chịu nhiệt phục vụ sửa chữa DC1;
  3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT): 4.909.396.229 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm linh chín triệu, ba trăm chín mươi sáu nghìn, hai trăm hai mươi chín đồng);
  4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 15/12/2023 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 22/12/2023 (trong giờ hành chính);
  5. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 00 phút ngày 22/12/2023 (trong giờ hành chính);
  6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam bằng trực tiếp/đường bưu điện;
  7. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, căn cước công dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn