THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 10/26/2020 10:45:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Thi công nhà chứa rác;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 11 giờ 00  ngày 26/10/2020 đến trước 11 giờ 00 ngày 2/ 11 /2020 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 11 giờ 00 ngày 02/11 /2020 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

 

tin cũ hơn