Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 3/18/2022 10:55:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp xỉ nhiệt điện phục vụ sản xuất năm 2022

Kính gửi:       

- Công ty TNHH đầu tư Vawaz Việt Nam;

- Công ty TNHH thương mại đầu tư vận tải Hà Anh;

- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Hải Anh.

Căn cứ Quyết định số 493/BTS-VT ngày 18/3/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp xỉ nhiệt điện phục vụ sản xuất năm 2022”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Các đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Công ty TNHH đầu tư Vawaz Việt Nam (Địa chỉ: Số nhà 434, đường Lý Bôn, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình);

1.2. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Hải Anh (P13.04B tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

2. Tổng giá trị đề nghị ký kết hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%):  24.817.590.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tư tỷ, tám trăm mười bảy triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng), trong đó:

2.1. Công ty TNHH đầu tư Vawaz Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 12.408.795.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, bốn trăm linh tám triệu, bảy trăm chín mươi lăm nghìn đồng);

2.2. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Hải Anh (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 12.408.795.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, bốn trăm linh tám triệu, bảy trăm chín mươi lăm nghìn đồng).

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

5. Nhà cung cấp không được lựa chọn: Công ty TNHH thương mại đầu tư vận tải Hà Anh. Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

6. Thời gian giải tỏa bảo đảm dự thầu:

6.1. Nhà cung cấp không trúng gói mua sắm: Từ ngày 18/3/2022.

6.2. Nhà cung cấp trúng gói mua sắm: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

7. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn