Thông báo kết quả

Cập nhật: 3/14/2022 3:17:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp đất giàu silic phục vụ sản xuất năm 2022

Kính gửi:       

- Công ty CP đầu tư và thương mại 208;

- Công ty CP đầu tư phát triển Bảo Lộc;

- Công ty TNHH vận tải Hiếu Mỹ.

Quyết định số 448/BTS-VT ngày 11/3/2022 của Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp đất giàu silic phục vụ sản xuất năm 2022”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

  1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Công ty CP đầu tư và thương mại 208 (địa chỉ: Số 16, phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội);

1.2. Công ty TNHH vận tải Hiếu Mỹ (Địa chỉ: La Mát, Thiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam).

2. Giá trị hợp đồng: Tổng giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 12.823.800.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, tám trăm hai mươi ba triệu, tám trăm nghìn đồng), trong đó:

2.1. Công ty CP đầu tư và thương mại 208 (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 7.656.000.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy tỷ, sáu trăm năm mươi sáu triệu đồng).

2.2. Công ty TNHH vận tải Hiếu Mỹ (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 5.167.800.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm sáu mươi bẩy triệu, tám trăm nghìn đồng).

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022 và theo thông báo cụ thể của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

5. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp: Công ty CP đầu tư phát triển Bảo Lộc.

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

6. Thời gian giải tỏa bảo đảm dự thầu:

6.1. Nhà cung cấp không trúng gói mua sắm: Từ ngày 11/3/2022.

6.2. Nhà cung cấp trúng gói mua sắm: Từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn